დასაწყისი

გადაღების დრო

2022 (57)
მარტი (11) აპრილი (29) ივნისი (17)
2021 (101)
სექტემბერი (69) დეკემბერი (32)
2020 (131)
იანვარი (36) თებერვალი (43) სექტემბერი (25) დეკემბერი (27)
2019 (533)
იანვარი (24) თებერვალი (63) მაისი (92) ივნისი (51) სექტემბერი (28) ოქტომბერი (253) ნოემბერი (22)
2018 (72)
აპრილი (72)
2017 (224)
მარტი (130) ოქტომბერი (94)
2016 (282)
აპრილი (107) მაისი (18) ივლისი (48) სექტემბერი (66) ოქტომბერი (43)
2015 (182)
მაისი (135) აგვისტო (47)
2014 (528)
ოქტომბერი (528)